اصول و مبانی مدیریت سازمان1

  • مبلغ دانشجویان: 1
  • استاد: دکتر عرفانی
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح: پیشرفته
  • مدت:
این دوره برای اعضا رایگان است!

مقررات

سایر:

سه بار مجاز به شرکت در آزمون می باشید.

زمان آزمون 60 دقیقه می باشد .

نمره قبولی حداقل 50 می باشد.

موفق باشید...

فایل های تمرین

استاد

دکتر عرفانی

دوره های اموزشی این استاد

قیمت

رایگان برای اعضا

شرح

اصول و مبانی مدیریت سازمان

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
اصول و مبانی مدیریت سازمان
این دوره برای اعضا رایگان است!
Powered by: Guru: Joomla LMS